Doktoraya girebilmek için başarı notu sınırı nedir ?

Doktoraya girebilmek için başarı notu sınırı nedir ?

- Doktoraya girebilmek için başarı notu en az 2,75 olmalıdır. Bunun altında kalanlar otomatik olarak başarısız sayılırlar.