Tezli Yüksek Lisansta devam mecburiyeti var mıdır ?

Tezli Yüksek Lisansta devam mecburiyeti var mıdır?

- Tezli Yüksek Lisansta %75 devam zorunluluğu vardır.