Yüksek Lisansı bitirip ara vermeden doktoraya başvuran öğrenciler için Yüksek Lisanstaki ALES puanı geçerli midir ?

Yüksek Lisansı bitirip ara vermeden doktoraya başvuran öğrenciler için Yüksek Lisanstaki ALES puanı geçerli midir ?

- Sakarya Üniversitesi araştırma görevlileri için, Yüksek Lisanstan sonra ara vermeden Doktora başvurusu yaparsa Yüksek Lisansta kullandığı ALES geçerlidir.