Yüksek Lisanstan mezun olmak için geçme notu kaçtır ?

Yüksek Lisanstan mezun olmak için geçme notu kaçtır ?

- Yüksek Lisanstan mezun olmak için 1. dönem alınan ders ortalaması en az CC (2,0) ve genel ortalaması (1. ve 2. dönem ortalaması) en az CB (2,5) olmak zorundadır.