Tezsiz Yüksek Lisans Programına Giriş için Başarı sıralaması nasıl yapılır ?

Tezsiz Yüksek Lisans Programına Giriş için Başarı sıralaması nasıl yapılır ?

- Tezsiz Yüksek Lisans programına giriş için başarı sıralaması ALES sınav notunun %50 si ve Lisans mezuniyet notunun %50 si, dikkate alınarak saptanır ve başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Kontenjan dahilinde kalan öğrenci isimleri kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü web sayfasında ve Enstitü binasında ilan edilir.