Ana Sayfa
Tezli Yüksek Lisans Programları
Uzaktan Eğitim Teknolojileri

Uzaktan Eğitim Teknolojileri

Uzaktan Eğitim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı

Uzaktan Eğitim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, 2010 yılında kurulan Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren “Uzaktan Eğitim Enstitü Ana Bilim Dalı” altında açılmıştır.

Uzaktan Eğitim Teknolojileri Yüksek Lisans Programının Vizyonu

Uzaktan eğitim alanında dünya çapında ortaya çıkan ihtiyaçları ve gelişmeleri takip ederek internet temelli öğretimde kullanılacak uzaktan eğitim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olarak, bu alanda çalışmalar yapan, çeşitli projelere katılarak yenilikçi atılımlar yapan, sosyal yönü güçlü, yaşam boyu eğitim çerçevesinde takım ruhunu esas alan bir yapıda ve toplum yararına bilgiler üretebilecek öğrenciler yetiştiren bir program olmaktır.

 

Uzaktan Eğitim Teknolojileri Yüksek Lisans Programının Misyonu

Nitelikli lisansüstü eğitim ile toplumun gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunup internet temelli öğretimde gelişen son teknolojilerini kullanarak, eğitim, bilim ve teknolojiyi ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, gelişen ve değişen şartlar göz önünde tutularak öğrenme ihtiyaçlarına duyulan gereksinimleri hızla karşılayan, yenilikçi fikirlerle ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yaparak toplum ve bilime katkı sağlayan bir program olmaktır.

 

 

Program Bilgileri