Ana Sayfa
Enstitü
Hakkımızda

Hakkımızda

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

TARİHÇE

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 25.10.2010 tarihinde kurulmuş, 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Eğitim bilimleri Enstitüsü’nde 25 aktif olmak üzere, toplam 52 tezli yüksek lisans, doktora, tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim lisansüstü eğitim programı bulunmaktadır.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü kampüsü, İstanbul-Ankara D-100 kara yolu üzerinde Hendek ilçe merkezindedir. Kampüs restoran, kafe, kırtasiye/fotokopi, spor alanı, park/dinleme yerleri, kamu kurumları, şehir içi/şehir dışı terminal, merkez kampüse ring, Cami, banka ve benzeri olanakların merkezinde yer almaktadır.

 

VİZYONUMUZ

Eğitim, bilim, teknoloji, kültür-sanat-değer üreterek, ulusal ve uluslararası gelişmeye katkı sağlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören, saygın ve köklü bir eğitim ve araştırma kurumu olma.

Bilgi, teknoloji ve değer üreten, bu üretimin, bilim dünyasına ve topluma sunumu, kullanımı ve yayılımını en üst düzeyde sağlama ve yeni kuşağa aktarma.

Ürettiği bilgi, teknoloji ve değerler aracılığı ile toplumsal dönüşüme katkı sağlama; böylelikle ülkemizin kalkınmış ülkeler düzeyine ulaşmasındaki görevini yerine getirme.

Başta insani değerler olmak üzere, bilimsel, etik ve yasal ilkeler temelinde, yenilikçi ve çağdaş anlayış ve uygulamaları eğitim/öğrenme-öğretme süreçlerine taşıma ve yayma.

 

MİSYONUMUZ

Nitelikli lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırmalar ile toplumun ve insanlığın refahı için ihtiyaç duyulan yeterliklere sahip ve alanında uzmanlaşmış, milli, kültürel ve evrensel değerleri özümsemiş insan gücü yetiştirme.

Eğitim bilimi ilkeleri temelli öğrenme-öğretme süreçlerini sağlama; öğrenciler ve bilim insanlarının potansiyellerini en üst düzeyde kullanmaları için çevre oluşturma.

Evrensel değer ve bilimsel ilkeleri temele alarak, lisansüstü eğitim, araştırma, bilgi, teknoloji, değer üretme ve bunları Türk toplumunun ve insanlığın kullanımına sunma.

21. yüzyılın yeterlikleri ile donanık birey ve bilim insanı yetiştirme ve böylelikle eğitim sisteminin ve toplumun çağın gereklerine dönük yapılandırılmasına katkı sağlama.

Ulusal ve uluslararası düzeyde, akademik çevre, kamu/özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile ortaklıklar oluşturma.