Ana Sayfa
Tezli Yüksek Lisans Programları
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli YL

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim gerçekleştirmektedir. Ülkenin ve bölgenin ihtiyaçlarını dikkate alarak, vizyon, misyon, hedefler, değerler ve inançlar doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.

Bölüm olarak misyonumuz:

 • evrensel olarak kabul edilen bilgi ve teknoloji üretecek araştırmaları gerçekleştirileceği
 • katılımcı ve paylaşımcı
 • özgün ve evrensel değerlere sahip

bir öğretim kültürü oluşturmak ve devamlılığını sağlamak,

 • alanlarında yetkin
 • toplumsal ve ulusal değerlere saygılı

bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz:

 • Eğitim ve araştırma alanlarında Türkiye ve dünyada iyi bilinen, ve tercih edilen
 • Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunlara çözüm bulma amaçlı araştırmaları üstlenebilen,
 • endüstri ve toplumla işbirliği yapabilen,
 • lisans, lisansüstü, ve yaşam boyu öğrenenler için yeterli ve verimli çevrimiçi eğitim hizmetleri sunabilen,
 • toplumsal ve evrensel değerlere saygı duyan ve koruyan,
 • sürekli gelişen

bir bölüm olmaktır.

Program Web Sayfası