Ana Sayfa
Eğitim Bilimleri
Önleyici Rehberlik Hizmetleri

Önleyici Rehberlik

PROGRAM AMAÇ VE HEDEFLERİ

Bu programın temel amacı; bireylerin uyum düzeylerini koruyucu ya da zenginleştirici etkinlikleri başlatabilecek, sürdürebilecek ve sonlandırabilecek uzmanlar yetiştirmektir. Ayrıca, bir bilim dalı olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının gelişmesini desteklemek, araştırma ortamını ve bilimsel ortamı geliştirmek,

-Aynı zamanda bu alanda çalışan akademisyen ve uzmanlar arasındaki bilgi dolaşımını hızlandırmak ve böylece günümüz bilim dünyasında gittikçe önemi artan psikoloji alanında daha verimli bir akademik ortamın oluşmasında önemli bir katkı sağlamak,

-Bireylerin uyum düzeylerini artırarak ruh sağlığını koruma ve sürdürme becerilerini geliştirmek,

-Bireylerin kendilerine, başkalarına ve mesleğe karşı daha objektif bir bakış açısına sahip olmasını sağlamak,

-Kişilerarası ilişkilerinin geliştirilmesinde nasıl daha etkin olunacağının kavranması, çevredeki insanlarla daha etkili insan ilişkileri kurma becerisinin geliştirilmesidir.

 

Program Öğrenme Çıktıları