Ana Sayfa
Doktora Programları
Sosyal Bilgiler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora

Misyon: Türkiye’de ve dünyada eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını ve eğitim alanında yaşanan güncel gelişmeleri takip edebilen, bu gelişmelere uygun mesleki yeterlik sergileyen ve kendi gelişimini ön planda tutan bilim insanları yetiştirmektir.

Vizyon: Sosyal bilgiler eğitimi alanında lisansüstü eğitim yapmanın ayrıcalıklarının farkında olmak ve uluslararası standartlara hâkim olabilmektir.

Amaç: Eğitim kurumlarında görev yapan ve yapmaya hazırlanan sosyal bilgiler öğretmenlerinin ve yüksek lisans mezunlarının analitik düşünmelerini, alanları ile ilgili sorunları tespit edebilmelerini ve bu sorunlara çözüm üretebilmelerini, yenilikçi ve katılımcı beceriler sergileyebilmelerini sağlamaktır.

Hedef: Eğitimcilere eğitim süresi boyunca, Sosyal Bilgiler Eğitimi alanını oluşturan tarih, coğrafya, sosyoloji, vatandaşlık konuları ve öğretmenlik formasyon becerileri ile ilgili ileri derecede düşünebilen ve araştırma yapabilen bir perspektif kazandırmak hedeflenmektedir.

Genel Kabul Koşulları: Enstitülerin Sosyal Bilgiler Eğitimi yüksek lisans programlarından mezun olmak.

Mezuniyet Koşulları: Lisansüstü eğitim programının uygun gördüğü derslerin (gerekli AKTS kredisi) tamamlanması, doktora yeterlik ve doktora tez çalışmalarında başarılı olunması.

Genel Okutulan Dersler: Sosyal Bilgiler Eğitimi doktora programında; alanın hâkim disiplinleri olan tarih, sosyoloji, coğrafya, vatandaşlık, beceri eğitimi, değer eğitimi ve mesleki yeterliklerin geliştirilmesine yönelik derslerin yanı sıra bilimsel araştırma becerisinin geliştirilmesine ve aktarılmasına yönelik dersler yürütülmektedir.

 

Program Web Sayfası