Ana Sayfa
Temel Eğitim
Okul Öncesi Eğitimi

Okul Öncesi Öğretmenliği Tezli YL

PROGRAMIN AMACI

Okul öncesi eğitim alanı profesyonellerin erken çocukluk eğitimine ilişkin bilgi ve deneyimlerinin evrensel bir bakış açısı ile geliştirmek ve alanın bilimsel temeline katkı sağlamaktır.

MİSYON

Erken çocukluk eğitimi öğretmenlerini: alan bilgisini etkin olarak kullanabilen, insan hakları ve çocuk haklarının savunuculuğunu yapabilen, yaşam boyu öğrenmeye istekli, disiplinler ve uluslar arası işbirliğine açık yaşadığı sosyal kültürel ve ekolojik çevreye sorumluluk bilinci katkı sağlaya bilen profesyoneller olarak geliştirilmektir.

VİZYON

Üniversite dışında görev alan meslek elemanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılmasına katkıda bulunmak ve alanda uzmanlaşma olanağını sağlamaktır.

MEZUNİYET ŞARTLARI

Okul öncesi eğitimi tezli yüksek lisans programı, öğrencilerin toplam 4 yarı yılında 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla alacakları zorunlu ve seçmeli en az sekiz ders ile seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için ağırlıklı genel not ortalaması 2,50 den az olamaz.

KAZANILAN DERECE

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Okul Öncesi Eğitimi Bilim Uzmanlığı” derecesi alırlar.

 

Program Web Sayfası