Ana Sayfa
Doktora Programları
Fen Bilgisi Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi Doktora

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisansüstü Eğitimi, tezli yüksek lisans ve doktora programlarından oluşmaktadır. Programımız; 5 Profesör, 4 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Programımızda yüksek lisans düzeyinde yaklaşık 40 öğrenci, doktora seviyesinde ise 15 öğrenci bulunmaktadır. Lisansüstü programının temel amacı; ortaokul seviyesinde görev alan ya da alacak Fen Bilimleri öğretmenlerine alanlarında uzmanlaşma ve üst düzey öğretmenlik ve araştırma becerilerini kazandırmaktır. Ayrıca öğrencilerimizin bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma becerilerine de sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Eğitim dili Türkçe’dir. Doktora programı 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az sekiz ders, seminer ve ayrıca her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ile tez çalışmalarından oluşur. Doktora programı için zorunlu dersler Eğitim Araştırmalarında Nicel Yaklaşımlar ve Eğitim Araştırmalarında Nitel Yaklaşımlar’dır. Seçimlik ders listesi her dönem için güncellenmektedir. Derslerin her biri 6 AKTS olup programın ders listesine ulaşmak için lütfen https://ebs.sabis.sakarya.edu.tr/BirimDetay/DersPlan/31125 adresini ziyaret ediniz.

 

Program Web Sayfası