Ana Sayfa
Doktora Programları
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doktora

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim gerçekleştirmektedir. Ülkenin ve bölgenin ihtiyaçlarını dikkate alarak, vizyon, misyon, hedefler, değerler ve inançlar doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.

Bölüm olarak misyonumuz:

 • evrensel olarak kabul edilen bilgi ve teknoloji üretecek araştırmaları gerçekleştirileceği
 • katılımcı ve paylaşımcı
 • özgün ve evrensel değerlere sahip bir öğretim kültürü oluşturmak ve devamlılığını sağlamak,
 • alanlarında yetkin
 • toplumsal ve ulusal değerlere saygılı

bireyler yetiştirmektir.

Bunun yanında doktora programı özelinde alanla ilgili

 • Eğitim teknolojisi,
 • Öğretim teknolojileri,
 • Eğitimde teknoloji kullanımı,
 • Bilgisayar destekli ve temelli eğitim,
 • Açık ve uzaktan öğrenme
 • Eğitimde çoklu ortamlar,
 • İnteraktif sistemler,
 • Öğretim tasarımı,
 • Öğretim materyali geliştirme,
 • Web tabanlı eğitim uygulamaları,
 • Web tabanlı materyal geliştirme,
 • Bilgisayar eğitimi,
 • Eğitim yazılımı geliştirme ve değerlendirme

konularında doktora düzeyinde araştırmalar yapmak ve uygulamalara öncülük etmektir.

Vizyonumuz:

 • Eğitim ve araştırma alanlarında Türkiye ve dünyada iyi bilinen, ve tercih edilen
 • Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunlara çözüm bulma amaçlı araştırmaları üstlenebilen,
 • endüstri ve toplumla işbirliği yapabilen,
 • lisans, lisansüstü, ve yaşam boyu öğrenenler için yeterli ve verimli çevrimiçi eğitim hizmetleri sunabilen,
 • toplumsal ve evrensel değerlere saygı duyan ve koruyan,
 • sürekli gelişen

bir bölüm olmaktır.

 

Program Web Sayfası