Ana Sayfa
İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Yabancılara Türkçe Öğretimi

Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi Tezsiz

Lisans derecesine sahip öğrencilerin seçtikleri alanda uzmanlık ölüsünde bilgi sahibi olmalarını sağlamak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Ayrıca Yabancılara Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak üzere çalışacak; alanında meslektaşlarına liderlik edecek, ulusal ve uluslararası akademik üretime katkı sağlayacak akademisyenler yetiştirmektir.

Toplumun değerlerine saygılı ve çözüm üretebileceği durumlarda topluma yarar sağlama açısından ilgili ve etkin öğretmeni yetiştirmeyi ve bunu gerçekleştirebilmek için gerekli insan kaynakları, ortam ve öğretme-öğrenme süreçlerini sağlamayı hedeflemektedir.

Tezli ve tezsiz bütün programlarda her dönem için ders planlarında en az "30" AKTS kredi değerinde ders bulunması zorunludur.

 

Program Öğrenme Çıktıları