Ana Sayfa
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Yurtdışındaki Türk Çocuklara Türkçe Öğretimi

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi

Yurt dışında Türk girişimciler tarafından açılan ve Türkye Maarif Vakfı tarafından açılması planlanan okullarda verilecek Türkçe dersleri ile sivil toplum kuruluşları bünyesinde açılan Türkçe dersleri için de gerekli olan Türkçe öğretmenlerini yetiştirmek Türk Soylulara ve Yabancılara Türkçe ve Türk Kültürü Öğretimi yüksek lisans programının amacıdır.

Tezli yüksek lisans programlarında başvurduğu programın ilan edilen ALES puan türünden en az "60" puan alması gerekir. Tezli yüksek lisans programlarındaki öğrencilerin tez aşamasına geçebilmesi için, EABD/EASD Başkanlığının öngördürğü zorunlu ve seçimli en az "48" AKTS kredilik dersten başarılı olmasının yanı sıra, en az iki Uzmanlık Alan dersi ve Seminer dersi ile birlikte toplam 66 AKTS kredilik dersten başarılı olmak zorundadır.

İki dillilere Türkçe ve Türk Kültürünün Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı yüksek lisans derecesi alabilmek için 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az yedi ders ile seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak tamamlanması gerekir. Teze geçebilmek için öngörülen not ortalaması 4 üzerinden 2.5 olarak belirlenmiştir.

 

Program Öğrenme Çıktıları