Ana Sayfa
Eğitim Bilimleri
Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli YL

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı; 21. yüzyıl dünyasında öğretim, öğrenme, eğitim programı ve eğitim programlarına yön veren politikaların karmaşık dünyasını anlamaya adanmış önde gelen bir araştırma ve öğretim birimidir. Dünya standartlarında araştırma olanakları, hem yeni nesil eğitim araştırmacılarını hem de gelecekteki öğretmenleri hazırlayan çalışmalarımızın temellerini oluşturmaktadır. Anabilim dalının amacı, Milli Eğitim Bakanlığı, örgün/yaygın eğitim kurumlarında ve kamu kurumlarıyla özel kurumlardaki eğitim birimlerinde eğitim öğretim programlarının geliştirilmesini ve öğretim etkinliklerinin daha etkili ve verimli olmasını sağlayıcı bilgi, beceri ve tutumları kazandırarak öğrencilerin program geliştirme ve eğitim teknolojisi alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Bu amaçla, il Milli Eğitim Müdürlüklerinde Program Geliştirme Uzmanı/yardımcısı, Özel Okullarda Program Geliştirme ve Ölçme Değerlendirme Merkezlerinde uzman/yardımcısı, üniversitelerimizin Eğitim Fakültelerinde Araştırma Görevlisi ya da Öğretim Elemanı, Silahlı Kuvvetlerin her kademesinde eğitim uzmanı/yardımcısı, kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim dairelerinde eğitim uzmanı/yardımcısı olma yeterliklerine sahip bireyler yetiştirmektir. Anabilim dalında tezli yüksek lisans/tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim düzeyinde eğitim verilmektedir.

 

Program Web Sayfası