Değerler Eğitimi

Misyon: Türkiye’de ve dünyada değerler eğitimin ihtiyaçlarını ve bu alanda yaşanan güncel gelişmeleri takip edebilen; bu gelişmelere uygun mesleki yeterlik sergileyen ve kendi gelişimini ön planda tutan bilim insanları yetiştirmektir.

Vizyon: Değerler eğitimi alanında lisansüstü eğitim yapmanın ayrıcalıklarının farkında olan, değerler eğitimi bağlamında ulusal ve uluslararası standartlara hâkim olan geleceğe değer katan bireyler yetiştirmektir.

Amaç: Temel insanî değerleri psikoloji, din ve eğitim boyutlarıyla incelemek, değerlerin bilgisini, içeriğini ve kapsamını analiz etmek ve değerler eğitiminin eğitim-öğretim sürecine dahil edilmesi noktasında gerekli bilgi ve beceriye sahip bilim insanları yetiştirmektir.

Hedef: Eğitimcilerin değerler eğitimi alanını oluşturan konulara hâkim olmalarını sağlamak ve eğitimcilere değerler eğitimi bağlamında üst düzey düşünebilen ve araştırma yapabilen bir perspektif kazandırmak hedeflenmektedir.

Genel Kabul Koşulları: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulları ya da özel okullarda öğretmenlik yapıyor olmak.

Mezuniyet Koşulları: Lisansüstü eğitim programının uygun gördüğü derslerin (gerekli AKTS kredisi) tamamlanması ve tez çalışmasında başarılı olunması.

Genel Okutulan Dersler: Değerler eğitimi lisansüstü programında; değer eğitimi, ahlak eğitimi ve mesleki yeterliklerin geliştirilmesine yönelik derslerin yanı sıra, bilimsel araştırma becerisinin geliştirilmesine ve aktarılmasına yönelik dersler yer almaktadır.

 

Program Öğrenme Çıktıları