Türkçe Eğitimi Tezli YL

Türkçe Eğitimi ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak üzere uzmanlık düzeyinde çalışabilecek; diğer meslektaşlarına liderlik edebilecek uzmanlar yetiştirmektir. Yetiştirilecek uzmanlar özel sektörde de çalışabilecek nitelikte bireyler olması amaçlanmaktadır.

Toplumun değerlerine saygılı ve çözüm üretebileceği durumlarda topluma yarar sağlama açısından ilgili ve etkin öğretmeni yetiştirmeyi ve bunu gerçekleştirebilmek için gerekli insan kaynakları, ortam ve öğretme-öğrenme süreçlerini sağlamayı hedeflemektedir. Tezli yüksek lisans programlarında başvurduğu programın ilan edilen ALES puan türünden en az "60" puan alması gerekir. Tezli yüksek lisans programlarındaki öğrencilerin tez aşamasına geçebilmesi için, EABD/EASD Başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az "48" AKTS kredilik dersten başarılı olmasının yanı sıra, en az iki Uzmanlık Alan dersi ve Seminer dersi ile birlikte toplam 66 AKTS kredilik dersten başarılı olmak zorundadır.

 

 

Program Web Sayfası