Ana Sayfa
Eğitim Bilimleri
Eğitim Programları ve Öğretimi

Eğitim Programları ve Öğretim Uzaktan Eğitim Tezsiz YL

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim dalı; 21.yüzyıl dünyasında öğretim, öğrenme, eğitim programı ve eğitim programlarına yön veren politikaların karmaşık dünyasını anlamaya adanmış önde gelen bir araştırma ve öğretim birimidir. Dünya standartlarında araştırma olanakları, hem yeni nesil eğitim araştırmacılarını hem de gelecekteki öğretmenleri hazırlayan çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.

Eğitim programları ve öğretim anabilim dalının eğitim programı ve öğretim uzmanı yetiştirmeyle ilgili misyonu: Toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş; demokrasinin değerlerini içselleştiren ve geliştiren, etik değerlere bağlı, laik; sorgulayan, araştıran, üreten ve sorun çözen; mesleğiyle ilgili alanlarda bilgi üreten ve bunu uygulayan; her durumda çevresine yararlı olabilecek çağdaş ve dinamik bir eğitim vererek eğitim programları ve öğretim uzmanları yetiştirmek.  

Eğitim Programları ve Öğretim uzaktan eğitim yüksek lisans programı 3 dönemden oluşmaktadır. Dersler online olarak Sabis arayüzü kullanılarak yapılmaktadır.  Online dersler 90 dakika içerisinde öğretim üyesi ve öğrencilerin canlı etkileşimi içerisinde gerçekleştirilmektedir. Canlı ders kapsamında kuramsal ders anlatımının yanı sıra soru cevap kısmının da olması dersin etkililiğini artırmaktadır. Canlı derslere katılamayan ve dersi tekrar izlemek isteyen öğrenciler için sistem canlı dersi video kaydı alarak daha sonra izlenme imkanı sunmaktadır.  3 dönem içerisinde yer alan ara sınavlar online, yıl sonundaki final sınavları ise Eğitim Fakültesi kampüsünde yapılmaktadır.

Yüksek lisans da yer alan dersler bireylerin kişisel gelişiminin yanında eğitimsel olgulara farklı bir bakış açısı kazandırmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Eğitim programında yer alan derslerin 21. yüzyıl becerileri kapsamında (bilişsel, duyuşsal ve psikomotor) geleceği şekillendirebilecek kazanımların bilimsel ölçütler doğrultusunda ele alınması amaçlanmaktadır.  3 dönem sonunda derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler 3.dönemin sonunda proje savunma sınavına girebilmeye hak kazanmaktadır. Proje savunmasını başarı ile tamamlayan öğrenciler Eğitim programları ve Öğretim alanında uzman unvanını almaktadır.

 

Program Web Sayfası