Sınıf Öğretmenliği Tezsiz YL

Programın Amacı: Programın amacı, sınıf öğretmenliği ile ilgili lisansüstü düzeyde bilgi, beceri ve tutumlar kazanarak alanda uzmanlaşmalarına, kuramsal ve uygulamalı araştırmalarla evrensel bir bakış açısı kazanmalarına ve alanın bilimsel temeline katkı sağlamaktır.

Programın Vizyonu: Programın vizyonu eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarında ulusal gelişmeyi zirveye taşıyan, mensubu olmaktan gurur duyulan, ulusal ve uluslar arası platformda saygın ve köklü bir eğitim ve araştırma kurumu olmak olan eğitim bilimleri enstitüsünün vizyonu ile uyumlu olarak öğrencilerin sınıf öğretmenliği alanında uzmanlaşmasını sağlamaktır.

Programın Misyonu: Programın vizyonu doğrultusunda misyonu alan bilgisini etkin olarak kullanabilen, sınıf öğretmenliği alanına ilişkin nitelikli araştırmalar yapabilen ve böylece alan bilgisine katkı sağlayan sonuçta yaşam boyu öğrenmeye istekli profesyoneller yetiştirmektir.

Mezuniyet Şartları: Program öğrencilerinin mezuniyet şartları, 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ve dönem projesi dersi ile dönem projesi dersinin alındığı yarıyıl sonunda teslim edilecek yazılı proje çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece ve İstihdam Olanakları:  Programı başarı ile tamamlayan mezunlar Sınıf Öğretmenliği alanında uzman unvanı almaktadır. Mezunlar eğitim sektöründe ve akademik alanda uzman olarak çalışabilirler.

 

Program Öğrenme Çıktıları