Ana Sayfa
Temel Eğitim
Sınıf Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği Tezli YL

Programın Amacı: Programın amacı öğrencilerin sınıf öğretmenliği ile ilgili lisansüstü düzeyde bilgi, beceri ve tutumlar kazanarak alanda uzmanlaşmalarına, kuramsal ve uygulamalı araştırmalarla evrensel bir bakış açısı kazanmalarına ve alanın bilimsel temeline katkı sağlamaktır.

Programın Vizyonu: Programın vizyonu eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarında ulusal gelişmeyi zirveye taşıyan, mensubu olmaktan gurur duyulan, ulusal ve uluslar arası platformda saygın ve köklü bir eğitim ve araştırma kurumu olmak olan eğitim bilimleri enstitüsünün vizyonu ile uyumlu olarak öğrencilerin sınıf öğretmenliği alanında uzmanlaşmasını sağlamaktır.

Programın Misyonu: Programın vizyonu doğrultusunda misyonu alan bilgisini etkin olarak kullanabilen, sınıf öğretmenliği alanına ilişkin nitelikli araştırmalar yapabilen ve böylece alan bilgisine katkı sağlayan sonuçta yaşam boyu öğrenmeye istekli profesyoneller yetiştirmektir.

Mezuniyet Şartları: Program öğrencilerinin mezuniyet şartları, toplam 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla zorunlu veya seçmeli en az 8 ders ile seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasından oluşur. Öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.

Kazanılan Derece ve İstihdam Olanakları: Programı başarı ile tamamlayan mezunlar “Sınıf Öğretmenliği Bilim Uzmanlığı” derecesi alırlar. Mezunlar eğitim sektöründe ve akademik alanda uzman olarak çalışabilirler.

 

Program Web Sayfası