Ana Sayfa
Eğitim Bilimleri
Kariyer Danışmanlığı

Kariyer Danışmanlığı Uzaktan Eğitim Tezsiz YL

AMAÇ

Kariyer Danışmanlığı Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı kariyer danışmanlığı alanında bilgi ve yetkinlik kazandırmak üzere eğitim kurumlarında çalışan bireylerin mesleki nitelik düzeyini arttırmak, mesleki yeterliklerini geliştirmek, çağdaş eğitim ve yönetim biliminin ilke ve tekniklerini bilen, rekabet ortamında insan ve envanter kaynaklarını etkili bir biçimde yönetme becerileriyle donatılmış bireyler yetiştirmektir.

HEDEF

1. Kariyer danışmanlığı ile ilgili konularda yeterli düzeyde bilgi ve yetkinlik sahibi olan,

2. Kariyer danışmanlığı alanında temel kavramlar ve yeni yaklaşımlar konularında bilgi ve yetkinlik sahibi olan,

3. Kariyer danışmanlığı alanında çalışmaya istekli,

4. Sosyal problemleri çözme becerisi gelişmiş,

5. Duygularını yönetme becerilerini geliştiren,

6. Eleştirel düşünebilen,

7. Takım halinde çalışabilen,

8. Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade eden,

9. Bilgiye ulaşma yollarını bilen, bilgi üreten ve bilgiyi kullanan,

10. Yaratıcılık ve yenilikçilik özelliği olan,

11. Mesleki ve etik konularda sorumluluk sahibi uzmanlar yetiştirmektir.

 

ALINACAK DERECE

Kariyer Danışmanlığı Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Derecesi

 

GENEL KABUL ŞARTLARI

Kariyer Danışmanlığı Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na öğrenci kabulü için "Herhangi bir yükseköğretim kurumunun Lisans programından mezun olmak" şartı aranacaktır.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Kariyer Danışmanlığı Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı'ndan yüksek lisans derecesi alabilmek için en az 90 AKTS'lik dersleri tamamlamak ve Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerini yerine getirmek gerekmektedir.

 

BÖLÜM BAŞKANI

Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Koordinatörü Prof. Dr. Tuncay AYAS'tır.

Birim

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

İletişim

tayas@sakarya.edu.tr

0(264) 295 7164

Program Öğrenme Çıktıları