Ana Sayfa
Doktora Programları
Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi Doktora

Programın amacı, "Yüksek Lisans" dercesine sahip öğrencilerin seçtikleri alanda uzmanlık ölçüsünde bilgi sahibi olmalarını sağlamak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Toplumun değerlerine saygılı ve çözüm üretebileceği durumlarda topluma yarar sağlamak için gerekli insan kaynakları, ortam ve öğretme-öğrenme süreçlerini sağlamayı hedeflemektedir. Doktora programına başvuran adayların tezli yüksek lisans mezunu olmaları, başvurduğu programın ilan edilen ALES puan türünden en az "65" puan almaları, Doktora ve sanatta yeterlik programlarında YDS'den en az "55" puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almaları gerekmektedir. Doktora programında yeterlik aşamasına geçebilmesi için; EABD/EASD Başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az "36" AKTS kredilik ders, Proje Yazma Teknikleri ı - II dersleri ile birlikte toplam "48" AKTS kredilik dersten başarılı olmasının yanı sıra, en az iki Uzmanlık Alan dersi ve Seminer dersi ile birlikte toplam 66 AKTS kredilik dersten başarılı olmak zorundadır. Yeterlik aşamasından sonra tez yazım süreci sonrasında mezuniyet koşulları çerçevesinde doktora derecesine sahip olunmaktadır.

 

 

Program Web Sayfası