Ana Sayfa
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi

Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi YL

Yabancılara Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak üzere çalışacak; alanında meslektaşlarına liderlik edecek, ulusal ve uluslararası akademik üretime katkı sağlayacak akademisyenler yetiştirmektir.

Türkçe yurt içinde ve yurt dışında yabancı dil olarak öğretilmektedir. Son yıllarda da ana dili farklı insanlar tarafından, yabancı dil olarak öğrenilmek üzere gittikçe artan bir talep söz konusudur. Türkçenin ana dili farklı olan hedef kitlelere öğretiminin bilimsel gelişmeler ışığında yapılmasını sağlamak üzere uzman yetiştirilmesi, programın temel hedefi olarak belirlenmiştir.

Tezli yüksek lisans programlarında başvurduğu programın ilan edilen ALES puan türünden en az "60" puan alması gerekir. Tezli yüksek lisans programındaki öğrencilerin tez aşamasına geçebilmesi için, EABD/EASD Başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az "48" AKTS kredilik dersten başarılı olmasının yanı sıra, en az iki Uzmanlık Alanı dersi ve Seminer dersi ile birlikte toplam 66 AKTS kredilik dersten başarılı olmak zorundadır.

 

Program Öğrenme Çıktıları