Ana Sayfa
Doktora Programları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora

AMAÇ VE HEDEFLER

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktora programının iki temel amacı vardır. Birincisi, adaylara araştırma metodolojisine ilişkin bilişsel yeterlik, duyusal özellik ve davranışsal beceriler kazandırmaktır. İkincisi ise Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanındaki danışma kuramları, kişilik kuramları, bireysel-grupla danışma ilke ve teknikleri ile davranış bozuklukları konularında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu bilgileri kendine has bir yapıda içselleştirip uygun yerde ve zamanda kullana bilme becerisi kazandırmaktır. Ayrıca aday aynı alanda doktora eğitimi sürecinde odaklaşacağı konuya ilişkide hazır bulunuşluk bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

 

Program Web Sayfası