Ana Sayfa
Eğitim Bilimleri
Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli YL

ABD Hakkında
Anabilim dalımızda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle 1 profesör, 1 doçent,1 yardımcı
doçent ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Anabilim dalımızın eğitim dili Türkçe'dir.
Anabilim dalımız kapsamında aşağıda yer alan lisansüstü programlar yürütülmektedir:
1- Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
2- Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
3- Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Misyon ve Vizyon
Amacımız;
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı´nın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer
kurumlara yönetici, denetçi yetiştirmek; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı
yetiştirmek; akademik ve hizmetiçi eğitim, seminer, kurs vb. aracılığıyla Milli Eğitim
Bakanlığı´na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve denetçilerin mesleki
yeterliklerini yükseltmek, okul yöneticiliği ve eğitim denetçiliği alanında uzman
yetiştirmektir.
Hedeflerimiz;
Yönetim ve ilgili alanlarda yeterli bilgiye sahip, eğitim yönetimi ve denetimi alanına hakim
bu alanında uzman, yeni gelişmelerin farkında olan, araştırmacı, eğitim yönetimi ve denetimi
alanına çalışmalarıyla katkı sağlayan, eleştirel bakış açısına sahip, kendini geliştiren bireyler
yetiştirmektir.

Program Web Sayfası