Ana Sayfa
Yabancı Diller Eğitimi
İngiliz Dili Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programının amacı, İngilizce öğretimi konusunda alanında yetkin, araştırma yapma, bulguları yorumlama ve öğretime uygulama becerilerine sahip bilim uzmanları yetiştirmektir.

Programın misyonu, İngiliz Dili Eğitimi’nde  kapsamlı alan bilgisine sahip; yeni ve güncel bilgiye nasıl ulaşacağını bilen; alandaki yenilik, gelişme, ve güncel araştırmaları takip eden ve benzer araştırmalar yürütebilmek için gerekli araştırma yöntem  ve  tekniklerine  hakim;  toplumsal,  bilimsel,  ve  etik  değerler  temelinde pratik ve teoriyi sentezleyerek eğitim-öğretim ortamlarına ve alana katkı sağlayabilecek   donanıma   sahip;   bağımsız   araştırma   yapabilen   ve   bilimsel ortamlarda paylaşabilen bilim uzmanları yetiştirmektir, Bu amaçlara hizmet edebilmek üzere yürütülen programımız, ülkemizin yetişmiş insan potansiyeline katkıda bulunmayı vizyon edinmiştir,

Programa kabul edilebilmek için üniversitelerin Yabancı Diller Eğitimi, Bati Dilleri ve Edebiyatları, Dilbilim, İngiliz Dilbilimi veya Mütercim Tercümanlık bölümlerinin en az bir lisans programından mezun olmuş olmak ve eğitim dili İngilizce olduğundan dolayı YDS’den en az 80 (seksen) veya ÜAK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almak gerekmektedir.  Başvuracak adayların ayrıca Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato esaslarınca (http://egitim.sakarya.edu.tr/tr/icerik/8452/17320/sau-lisansustu-egitim-yonetmeligi-senato-esaslari). Belirlenmiş kabul şartlarını sağlaması gerekir. Programımızda 4 zorunlu ve 4 seçmeli dersin yani sıra Seminer dersi, her yarıyıl alınacak Uzmanlık Alan Dersi ve tez çalışması bulunmaktadır (Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi, https://ebs.sakarya.edu.tr/). Programdaki dersler arasında, alan dersleri ile nicel ve nitel çalışmalar yürütebilmek için gerekli olacak araştırma teknikleri ve istatistik bilgisini içeren dersler bulunmaktadır. Detaylı bilgi için program web sayfasını ziyaret ediniz.

Program Web Sayfası