Fen Bilgisi Eğitimi Tezli YL

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisansüstü Eğitimi, tezli yüksek lisans ve doktora programlarından oluşmaktadır. Programımız; 5 Profesör, 4 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Programımızda yüksek lisans düzeyinde yaklaşık 40 öğrenci, doktora seviyesinde ise 15 öğrenci bulunmaktadır. Lisansüstü programının temel amacı; ortaokul seviyesinde görev alan ya da alacak Fen Bilimleri öğretmenlerine alanlarında uzmanlaşma ve üst düzey öğretmenlik ve araştırma becerilerini kazandırmaktır. Ayrıca öğrencilerimizin bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma becerilerine de sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Eğitim dili Türkçe’dir. Yüksek lisans programı 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, zorunlu ve seçimlik en az sekiz ders, zorunlu seminer ve ayrıca her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ile tez çalışmalarından oluşur. Yüksek lisans programında tüm dersler seçimliktir.

Yüksek lisans için, derslerin her biri 6 AKTS olup programın ders listesine ulaşmak için lütfen https://ebs.sabis.sakarya.edu.tr/BirimDetay/DersPlan/31124 adresini ziyaret ediniz.

 

Program Web Sayfası