Matematik Eğitimi MA

Programın amacı, ilköğretim matematik öğretmeni olmaya hak kazanmış öğretmenlerin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Programın vizyonu; matematik eğitimi alanında ulusal/uluslararası alanda güçlü bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmek, alanında yetiştirilen çağdaş anlayışlı öğretmenlerle, toplum için iyi örnekler ortaya koymak, çağdaş matematik eğitimi anlayışlarının yerleşmesinde öncü olmak, toplumda matematik okuryazarı olanların artmasına katkı sağlamaktır. Programın misyonu ise; matematik eğitimi alanında, ulusal/uluslararası birikimleri izleyen, uygulayan, matematik eğitimi alanında aydın ve yaratıcı düşünen, matematiğin doğasına ve yapısına uygun bir matematik öğretimi sunacak akademisyenler ve öğretmenler yetiştirmektir. Programa başvuran adaylar; ALES notunun %50'si ve lisans mezuniyet notunun %50'si alınarak elde edilen değerlendirme neticesinde sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

İlköğretim Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı, matematik eğitimi alanında temel kavramlar ve yeni yaklaşımlar konularında bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan, eleştirel düşünebilen, takım halinde çalışabilen, bilgiye ulaşma yollarını bilen, bilgi üreten ve bilgiyi kullanan, yaratıcılık ve yenilikçilik özelliklerine sahip, mesleki ve etik konularda sorumluluk sahibi, topluma yarar sağlamak için gerekli insan kaynakları, ortam ve öğretme-öğrenme süreçlerini sağlamayı hedeflemektedir.

 

Program Web Sayfası