Ana Sayfa
Enstitü
Projelerimiz

Projelerimiz

DEVELOPING EFFECTIVE SCHOOLS FOR INCLUSION – DESI  

Erasmus Intensive Programme Project / Reference Number: 2011-1-TR1-ERA10-27830   Koordinatörlüğünü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAYRAKCI’nın yaptığı DESI projesi Hayat boyu Öğrenme – Erasmus programı kapsamında yürütülen bir yoğun program projesidir. Proje İspanya, Litvanya, Portekiz ve Türkiye’den 4 ortak üniversite ile yürütülmekte olup koordinatör üniversite Sakarya Üniversitesidir. Proje hedef kitlesi lisans ve yüksek lisans düzeyindeki üniversite öğrencileri ile öğretmenler ve okul yöneticilerini kapsamaktadır. Projenin amacı tüm öğrencilerin herhangi bir alandaki eksiklik ve dezavatajlarına bakılmaksızın okulun bir parçası olabilecekleri ve okul içerisinde kendilerini asli unsur olarak hissedebilecekleri okulları geliştirebilmektir. Buna yönelik olarak proje kapsamında okul geliştirme teknikleri, engelli ve dezavantajlı öğrencilerin kaynaştırılmasına (inclusion) yönelik stratejiler, bu stratejilerin uygulanmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin rolü gibi akademik dersler ve uygulamalı atölye çalışmaları yürütülmüştür. 2011 yılında başlayan proje 3 yıllık bir proje olup 2. yılı İspanya’da gerçekleştirilecektir. Projenin web sitesi www.desi.sakarya.edu.tr dir.  

CHEMISTRY IS ALL AROUND NETWORK
 

Comenius Multilateral Networks Project / Reference Number: 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW   Proje Hayat boyu Öğrenme – Comenius programı kapsamında yürütülen çok taraflı network projesidir. Proje Avrupa Birliği eğitim programlarına dâhil 11 ülkeden 13 ortak ile yürütülmekte olup koordinatör üniversite İtalya Genova Üniversitesidir. Projenin Türkiye ayağı Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Proje uygulamaları Kırıkkale ve Sakarya illerinde seçilen ilköğretim okullarında gerçekleştirilmektedir. Proje hedef kitlesi öğrenciler, öğretmenler ve bilim insanlarıdır. Projenin amacı fen eğitimi, özellikle de kimya eğitimi alanında Avrupa çapında bir network oluşturarak var olan kimya eğitimi materyallerini bu network aracılığı ile erişilebilir hale getirmek, böylece, öğretmenlere bir materyal veri tabanı sunmak, öğrencilerin de fen eğitimi ve kimya derslerine olan motivasyonlarını artırmaktır. Projenin 4 ana aktivitesi, -kimya eğitimi ile ilgili yayınları içeren veri tabanı oluşturulması, -BİT tabanlı öğretim materyallerinin toplanması, -bilim insanları ve öğretmenler arasında bir network oluşturulması ve -uluslar arası konferans ve çalışma grupları oluşturulmasıdır. 2011 yılında başlayan proje 3 yıllık bir projedir. Projenin web sitesi http://www.chemistryisnetwork.eu/ dur.

SCHOOL SAFETY NET

School Safety Net Hayat Boyu Öğrenme Programı Key Activity 4 kapsamında yürütülen bir projedir (531028-LLP-1-2012-1-IT-KA4-KA4MP). Proje Avrupa Birliği eğitim programlarına dâhil 7 ülkeden 9 ortak ile yürütülmekte olup koordinatör kurum İtalya CIPAT’dır. Projenin Türkiye ayağı Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Proje uygulamaları Kırıkkale ve Sakarya illerinde seçilen ilkokul ortaokul ve liselerde gerçekleştirilmektedir. Proje hedef kitlesi öğrenciler, öğretmenler ve bilim insanlarıdır. Projenin amacı okul güvenliği ve özellikle okuldan ayrılma alanında Avrupa çapında bir network oluşturarak var olan materyalleri bu network aracılığı ile erişilebilir hale getirmek, böylece, öğretmenlere ve karar vericilere bir materyal veri tabanı sunmaktır. 2012 yılında başlayan proje 2 yıllık bir projedir. Projenin web sitesi http://schoolsafetynet.pixel-online.org/ dur.


DÜNYAYATÜRKÇE

Bu proje kapsamında iki dillilere, Türkçe ve Türk Kültürü öğretimi alanında eğitim veren eğitimciler tarafından, yurtdışında (İngiltere/Londra ve diğer şehirler) görev yapan TC, KKTC ve İngiltere’den mezun olmus ama TC Musavirlik ve KKTC Egitim Ataseligine bagli olmayan Türkçe ve Türk Kültürü öğretmenlerine eğitim verilmesi planlanmıştır. Proje kapsamında planlanan faaliyetler, iki dilli Türk çocuklarının nitelikli, alanında uzman ve pedagojik donanıma sahip öğretmenler tarafından yetiştirilmesini sağlayacaktır. Uygulanacak olan bu proje ile öncelikli olarak bu derneğin okullarında görev yapan öğretmenlere, Sakarya Üniversitesi’nce oluşturulacak bir uzman kadro tarafından verilecek eğitim, seminer ve konferanslarla Türkçe ve Türk kültürü öğretimi sertifikası verilecektir. Proje başarılı bir şekilde uygulanır ve talep olursa tüm öğretmenlere de uygulanacaktır. Ayrıca, seminer ve dersler sadece katılımcı öğretmenlere yönelik olacakken, özellikle alanında uzman ve tanınan kişilerce verilecek olan Türkçe, dil ve kültür konulu konferanslar gerekli duyuru ve tanıtımı yapılarak halka açık şekilde düzenlenecektir. Çünkü öğretmenlere gerekli eğitim verileceği gibi özellikle ebeveyn konumundaki yetişkinlere de konunun önemi aktarılmalıdır. Son dönemlerde İngiltere’deki Türk nüfusunun artmasına rağmen Türkçe pek çok okulda ders olarak seçilemediği gibi var olan okullarda dahi ders olmaktan çıkarılmaktadır. Bunun sebebi ise Türk aileler tarafından okul yönetimlerine Türkçenin ders olarak bırakılması için gerekli girişimlerin bulunmaması olarak görülmektedir. Halka açık olarak düşünülen konferanslarda bir dünya dili olan Türkçenin önemi anlatılarak Türkçeyi çocuklarına ders olarak seçmeleri için gerekli bilinç verilecektir. Projenin web sitesi http://www.dunyayaturkce.com/ dur.