Çalıştay Tutanakları

II. Türkçe Eğitimi Bölümleri Çalıştayı kitapçığı aşağıda ekler kısmında yer almaktadır.

III. Türkçe Eğitimi Bölümleri Çalıştayı kitapçığı aşağıda ekler kısmında yer almaktadır.

I. Avrupalı Türklerin Anadili Eğitimi Çalıştayı kitapçığı aşağıda ekler kısmında yer almaktadır.

II. Avrupalı Türklerin Anadili Eğitimi Çalıştayı (İkidilli ve Çokdilli Eğitim Veren Öğretmenlerin Yeterlikleri) kitapçığı aşağıda ekler kısmında yer almaktadır.

Fotoğraflar