Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Tezli YL

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim gerçekleştirmektedir. Ülkenin ve bölgenin ihtiyaçlarını dikkate alarak, vizyon, misyon, hedefler, değerler ve inançlar doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.

Bölüm olarak misyonumuz:

 • evrensel olarak kabul edilen bilgi ve teknoloji üretecek araştırmaları gerçekleştirileceği
 • katılımcı ve paylaşımcı
 • özgün ve evrensel değerlere sahip

bir öğretim kültürü oluşturmak ve devamlılığını sağlamak,

 • alanlarında yetkin
 • toplumsal ve ulusal değerlere saygılı

bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz:

 • Eğitim ve araştırma alanlarında Türkiye ve dünyada iyi bilinen, ve tercih edilen
 • Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunlara çözüm bulma amaçlı araştırmaları üstlenebilen,
 • endüstri ve toplumla işbirliği yapabilen,
 • lisans, lisansüstü, ve yaşam boyu öğrenenler için yeterli ve verimli çevrimiçi eğitim hizmetleri sunabilen,
 • toplumsal ve evrensel değerlere saygı duyan ve koruyan,
 • sürekli gelişen

bir bölüm olmaktır.

Program Web Sayfası