Ana Sayfa
Doktora Programları
Fen Bilgisi Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi Doktora

Programımız; 4 Profesör, 5 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Lisansüstü programının temel amacı; ortaokul seviyesinde görev alan ya da alacak Fen Bilimleri öğretmenlerine alanlarında uzmanlaşma ve üst düzey öğretmenlik ve araştırma becerilerini kazandırmaktır. Ayrıca öğrencilerimizin bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma becerilerine de sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Eğitim dili Türkçe'dir. Hem yüksek lisans hem de doktora programları 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, zorunlu ve seçimlik en az sekiz ders, seminer, ve ayrıca her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ile tez çalışmalarından oluşur.

Yüksek lisans programında tüm dersler seçimlik olmakla birlikte, Doktora programı için zorunlu dersler Eğitim Araştırmalarıda Nicel Yaklaşımlar ve Eğitim Arşatırmalarında Nitel Yaklaşımlar'dır. Seçimlik ders listesi her dönem için güncellenmektedir.

Yüksek lisans ve doktora programları için, derslerin her biri 6 AKTS olup programların ders listesine ulaşmak için lütfen http://dersprogramlari.sabis.sakarya.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.

 

Program Web Sayfası