Ana Sayfa
Duyurular
Öğretim Üyeleri ve Lisansüstü Öğrencilerin Orcıd Id Edinmesi ve Tanımlayıcı Tekil Numara Alması Hakkında

Öğretim üyeleri ve Lisansüstü öğrencilerin ORCID ID Edinmesi ve Tanımlayıcı Tekil Numara alması hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Açık Bilim ve Açık Erişim çalışmaları çerçevesinde; üniversitelerde hazırlanan lisansüsttü tezler ile bilimsel faaliyetler sonucu ortaya çıkan kitap, makale, kongre bildirileri ve her türlü bilimsel yayının bibliyografik denetimini sağlamak ve açık erişimde araştırma hiznetine sunmak amacıyla, bir çalışma başlatılmıştır.


Bu çalışma ile oluşturulması düşünülen YÖK Açık Bilim ve Açık Erişim Sisteminin altyapısında; verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz o|arak temin edilebilen uluslararası yazar kimlik numaralarından Open Researcher and Contributor ID (ORCID) kullanılması gerekliliği ortaya çıkmış olup, tezli lisansüstii öğretim öğrencileri ile tüm akademisyenlerin ORCID numarası alması ve daha önce yapılan yayınlann ORCID numarası ile eşleştirmeleri gerekmektedir.


Bu kapsamda, YÖK Yürütme Kurulu, 03.05.2020 tarihli (Oturum No: 30) toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozytım bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınlann takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstii öğretim programlarına kayıtlı öğencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalannın zorunlu tutulması kararlaştrmıştır.


Akademisyenler ve lisansüstü öğrencilerin ORCID numarası almalarında yardımcı olmak amacıyla hazırlanan "yardım dökümanı" aşağıda sunulmuş olup en geç 17.07.2020 tarihine kadar ORCID numarası alması gerekmektedir.

Yardım dökümanı için tıklayınız