Ana Sayfa
Enstitü
Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

GENEL BİLGİLER
Enstitümüz 28.03.1983 tarih ve 2809 Sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca; Bakanlar Kurulunun 25/10/2010 tarih ve 2010/1074 sayılı kararı ile kurulmuş ve bu karar 15 Kasım 2010 gün ve 27760 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Enstitümüz 2010 – 2011 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren; 2 doktora programı ve 11 yüksek lisans programında olmak üzere toplam 290 öğrencisi ile lisansüstü eğitim faaliyetlerine başlamıştır.

Enstitümüz öncelikli olarak, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında lisansüstü çalışma, araştırma ve projeler yürütmeyi amaçlamaktadır.

MİSYONUMUZ

  • Lisansüstü eğitimin ve bilimsel araştırmaların niteliğini artırarak, toplumun  ilerlemesi için ihtiyaç duyulan nitelikli ve alanında  uzmanlaşmış, Milli ve kültürel değerleri özümsemiş insan gücü yetişmesine katkıda bulunmak.
  • Öğrencilere, öğretim üyelerine ve diğer ilgili kişilere kaliteli, hızlı ve üstün hizmet sunarak tüm paydaşların memnuniyet derecesinin yükseltilmesine çalışmak.
  • Üstün niteliklerle donanmış ufku geniş,çok yönlü düşünebilen bilim insanı ve lider yetiştirmek.
  • Evrensel ve toplumun temel değerlerini ölçüt  alarak yaptığı lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetleriyle yapıcı, yaratıcı, girişimci, uzmanlaşmış ve toplumsal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi, toplum ve çevreye duyarlı yüksek nitelikli bilimsel ve kültürel çalışmalar yapmayı ve insanlığın yararına sunmayı görev edinmiştir

VİZYONUMUZ

  • Eğitim ,bilim, kültür ve sanat alanlarında ulusal gelişmeyi zirveye taşıyan , mensubu olmaktan gurur duyulan, ulusal ve uluslar arası platformda saygın  ve köklü bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.
  • Bilginin üretimi, kullanımı ve yayılımına en üst düzeyde katkı sağlayan, mensubu, ülkemizin gelişmiş ve kalkınmış ülkeler düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunan saygın bir Enstitü olmaktır.