Ana Sayfa
Duyurular
Ek Süre Talebi Hakkında Duyuru

Ek Süre Talebi Hakkında Duyuru

Değerli Lisansüstü Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 10.06.2020 tarihli, 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelik değişikliği ile “Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” hükmü amirdir.

Buna göre;

2020-2021 Eğitim yılında iki dönem ek süre alanlar hariç, bir dönem ek süre talep etmek isteyen “Tez Aşamasındaki Öğrencilerimiz” 05 Ekim 2021– 30 Kasım 2021 Salı tarihleri arasında aşağıda link detayı verilen dilekçenin doldurularak imzalı şekilde SABİS Mail adresinizden egitim@sakarya.edu.tr adresine mail ile ya da elden Yazı İşleri Musa ARIKAN’a teslim edilmesi gerekmektedir.